БАРАМ I
/ шашин /

1. Гүрэм хийхэд хар гурилаар барьдаг нэг зүйлийн ад чөтгөрийн дүрс; золиосонд гаргах юм; хар зүстэй золиг - дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Зохиолууд., барамд гаргах (золигт гаргах, золиосонд гаргах);


2. Хараалын үг - Манай эндхийн нэг барам халзан Тувановын өрөөсөн бөөр Минжийг сүйтгэж яваад дөнгөж саяхан ирсэн. Б.Нямаа. Арандалынхан.

Ижил үг:

БАРАМ II