ХАДЛАР
/ амьтан /

Уул хаданд авирахдаа чадамгай нэгэн зүйл гөрөөс.