ХАДГАЛАМЖ

1. Эд юмс, мөнгө төгрөг хадгалах газар;


2. Иргэдээс авч хадгалсан эд зүйл, мөнгө: хадгаламжийн дэвтэр (иргэдийн банканд мөнгөө хадгалуулсан тухай албан ёсны баталгаатай дэлгэрэнгүй...