ХАДГАЛАГДАХ

Удтал хүрч хөндөхгүй хэвээр байлгах, нөөцлөгдөх - Учирт хүний санаа нүдэн эрдэнэдээ хадгалагдсаар иржээ. дэлгэрэнгүй...