ХАВИРАХ II

Хавидах, ойртох - Чиний хэлсэн чинь хавирах ч үгүй байна. Яриа.

Ижил үг:

ХАВИРАХ I