ҮРГЭЭН

1. Уулгалан үргээх байдал;


2. Хөл үймээн: үргээнгүй тайван (нам тайван, хөл үймээнгүй).