ҮЙМҮҮЛЭГЧ

Үймүүлэх этгээд - Аашаа баран амьтныг үймүүлэгч аанайхан өнөө гайхал чинь дуулав. Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.