усан үзмийн дарс
шүүслэг, амттай нэгэн төрлийн үзмээр хийсэн дарс