аага идсэн илжиг адуу даган гүйх
/ зүйр цэцэн үг /

сайн зүйлийн хүчээр хэр хэмжээгээ мэдэхгүй аашлах гэсэн санаа