УУСАХ

1. Юм шингэн бодисын дотор орж хайлан шингэх: уусан задрах (уусагч, уусгагчийн хооронд явагдах дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Нэг зүйл нөгөөгийнхөө нөлөөнд автах - Говийн өглөө мөрөөдлийн уянга шиг сэтгэлд ууссан мэт намуун. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., нэг нэгэндээ уусах (нэг нэгэндээ автах, нэг нэгнийхээ нөлөөнд орох), *үгэнд уусах (үгэнд автах, нөлөөнд автах, байр сууриа алдах) - Хүний үгэнд уусах л гэж сандарч явна. Г.Батаа. Онцгой даалгавартан;
3. [шилжсэн] Олны дунд орж алга болох: олны дунд уусах (олны дунд орж ялгарахаа болих, үзэгдэхээ болих).

уусан задрах уусагч, уусгагчийн хооронд явагдах солилцон задрах урвал
уусах чанар тухайн бодис нэг ба хэд хэдэн бодистой нэг төрлийн тогтолцоо үүсгэх чанар
давс уусах шингэнд хийсэн давс хайлах, шингэнтэй нэгдэх
ажил хийвэл дуустал давс хийвэл уустал ажил хэргийн үр дүнг заавал үзэж байх гэсэн санаа
нэг нэгэндээ уусах нэг нэгэндээ автах, нэг нэгнийхээ нөлөөнд орох
үгэнд уусах үгэнд автах, нөлөөнд автах, байр сууриа алдах
олны дунд уусах олны дунд орж ялгарахаа болих, үзэгдэхээ болих