УУСГАГЧ

Янз бүрийн бодисыг уусгах чадвартай химийн нэгдэл юм уу хэд хэдэн нэгдлийн хольц: уусгагч бодис дэлгэрэнгүй...