УУСГАХ

1. Уусан алга болгох - Араандаа уусгаж чихэр хүлхэж байгаа юм шиг. М.Чимэд. дэлгэрэнгүй... давс уусгах (шингэнд давс хийн шингэнтэй нэгдүүлэх);


2. [шилжсэн] Автуулах, байхгүй болгох: үндэстэн ястныг уусгах бодлого (олон тоотой үндэстнийг цөөн тоотой үндэстэнтэй нийлүүлж цөөн дэлгэрэнгүй...
давс уусгах шингэнд давс хийн шингэнтэй нэгдүүлэх
үндэстэн ястныг уусгах бодлого олон тоотой үндэстнийг цөөн тоотой үндэстэнтэй нийлүүлж цөөн тоотойг нь байхгүй болгох бодлого