УУРШУУЛАХ

Бодисыг хийн төлөвт шилжүүлэх: ууршуулах тоноглол (ууршуулахад хэрэглэх төхөөрөмж); ууршуулах дэлгэрэнгүй... (хайлшнаас цайр, хар тугалга, цагаан тугалганы хольцыг ялгах арга).

ууршуулах тоноглол ууршуулахад хэрэглэх төхөөрөмж
ууршуулах цэвэрлэгээ хайлшнаас цайр, хар тугалга, цагаан тугалганы хольцыг ялгах арга