уулын цайн цэцэг
/ ургамал /
иш өндөр, богино адилгүй, навч цайны навч адил, цэцэг зүйл бүрийн өнгөтэй, улаан нь эрхэм сайн гэнэ