уулын ногоодой бялзуухай
/ амьтан /
хөхөөний хэр биетэй, нүдний зовхиос хоолойд хүртэл хоёр зурвас хар чандартай, толгой болон хүзүү ногоон, ар хөх, сүүл бараавтархан нэгэн зүйл дэлгэрэнгүй...