шоргоолж бага боловч уул нүхэлдэг
/ зүйр цэцэн үг /
юмыг бага гэж басах хэрэггүй, цөхрөлтгүй оролдлого амжилтад хүргэдэг гэх мэт санаа