уулын чимэг мод улсын чимэг эрдэмтэн
/ зүйр цэцэн үг /
уул усаа хайрлан хамгаалах, эрдэмтэн мэргэдээ дээдлэх гэсэн санаа