ууланд орой усанд эрэг
/ зүйр цэцэн үг /
юм хэмжээ хязгаартай гэсэн санаа