уулын нахид
уулын хяр, нурууны хэсэгхэн хотгор газар