утга тайлах
дохиолбор нууц бичиг юм уу эртний бичгээр бичсэн урьд нь уншиж чадаагүй байсан зүйлийн утгыг нь олох