утга зохиол
нийгмийн ухамсрыг гоо зүйн үүднээс илэрхийлэгч үгийн урлаг