УСАЛГААТАЙ

Усалгаа бүхий, усалгаа сайтай: усалгаатай газар тариалан (тариалангийн талбайд ургамлын өсөлт дэлгэрэнгүй...

усалгаатай газар тариалан тариалангийн талбайд ургамлын өсөлт хөгжлийн явцад шаардагдах усыг зориудаар нөхөж хангах иж бүрэн арга хэмжээ
усалгаатай талбай зориулалтын төхөөрөмж болон суваг татан усалдаг талбай
усалгаатай таримал бэлчээр усалгаа, тордолт хийж тэжээлийн ургамлын ургалтыг сайжруулан мал идээшлүүлэх зорилготой байгуулж ашигладаг бэлчээрийн талбай