УСГҮЙ
1. Усны хувь маш бага: усгүй архи (сайн гарсан архи, ус нь бага архи);
2. Ус байхгүй: усгүй цөл (ямар ч ус чийг байхгүй цөл газар), *загасчны морь усгүй (гол ажилдаа хэтэрхий их анхаарвал бусад зүйл орхигддог гэсэн дэлгэрэнгүй...
усгүй архи сайн гарсан архи, ус нь бага архи
усгүй цөл ямар ч ус чийг байхгүй цөл газар
загасчны морь усгүй гол ажилдаа хэтэрхий их анхаарвал бусад зүйл орхигддог гэсэн санаа