УСАРХАГ

1. Ус ихтэй - Нуга намаг газрын усархаг ургамал нь шим тэжээл сайтай байдаг. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага;


2. Усархуу.