ус цас шиг
ямар нэг гадаад хэлээр саадгүй чөлөөтэй ярих

чадамгай, дадамгай.

Тэр монголоор ус цас шиг ярина. До.Цэнджав. Цагаагчин гахай жил.

Зочин 2015-04-06 14:42:40