УРЬШИХ

1. Урин дулаан болох шинж орох;


2. Урь идэх.