БАВТНАХ

1. Их бавнах: ухна бавтнах (ухна отлон их бавнах) - Өнийн түүхээ дурсаж, өвгөн бас бавтнана, дэлгэрэнгүй... Д.Нямаа. Хуучин айл;


2. Дэмий хоосон бавтнах (дэмий хоосон чалчих);
3. [шилжсэн] Хүнд ойлгогдохооргүй, сонсогдохооргүй олон юм аман дотроо үглэх, бувтнах: бавтнан хэвтэх (үглэж, бувтнан хэвтэх) - дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Алтайн цэцэг.

ухна бавтнах

ухна отлон их бавнах

дэмий хоосон бавтнах

дэмий хоосон чалчих

бавтнан хэвтэх

үглэж, бувтнан хэвтэх