УРВААН

1. Хэлсэн хийснээсээ олонтоо буцах байдал;


2. Олуул нийлэн урваж эсрэг этгээдэд элсэн орох нь: урваан шарваан [хоршоо] (урваж шарвах байдал, үнэнч бус холбиромтгой
урваан шарваан урваж шарвах байдал, үнэнч бус холбиромтгой байдал