УРВАГАР

1. Яс чанар муутай нимгэн, үзэмжгүй эд юм: урвагар дурдан (нимгэн үзэмжгүй дурдан);


2. Дургүйцлээ илэрхийлсэн уруу царайтай: урвагар царай (а. Уйлхай, унжийсан; б. Урам зориггүй, сэтгэл гутарсан байдал) - Жартгай дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;

3. [шилжсэн] Урамгүй, хөгжил баяргүй байдал.

урвагар дурдан нимгэн үзэмжгүй дурдан
урвагар царай а. Уйлхай, унжийсан; б. Урам зориггүй, сэтгэл гутарсан байдал