УРВАГАНАСХИЙХ

Бага зэрэг урваганах, бага зэрэг тунирхах.