угаарт цохиулах
шатаж дуусаагүй үед гардаг хорт хийнд амьсгал боогдох