угаарын хий
ганц хүчилтөрөгчит нүүрстөрөгч, нүүрс дутуу шатахад үүсдэг хий