тамхи баагиулах
тамхи татаж, утааг нь савсуулан уугиулах