төмрийн сайн зэвэрдэггүй төрлийн сайн мартагддаггүй
/ зүйр цэцэн үг /
сайн хүн мартагддаггүй гэсэн санаа