төмөр шиг байвал хуурай шиг байх
/ зүйр цэцэн үг /
хүн яаж хандана хариуг нь тэгж барина гэсэн санаа