төмрийн завод
төмөр гарган авах болон төмрөөр элдэв зүйл хийх үйлдвэр