төмөр ширээх
төмрийн хүдрийг боловсруулж төмөр гарган авах