ТӨВШИН

1. Хазгай биш, гажуугүй, тэгш: төвшин газар (тэгш газар), төвшин талбай (тэгш дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Төлөв томоотой, дөлгөөн, талбиу - Эрдэмтэн мэргэд, харшлах дайсанд ч үүрд төвшин аалиар явбал сайн. Субашид., төвшин сэтгэл (амгалан тайван сэтгэл), төвшин хүн (төлөв томоотой хүн), төлөв төвшин [хоршоо] (төлөв томоотой), шударга төвшин ~ төвшин шударга [хоршоо] (цэгц шулуун, үнэнч), дөлгөөн төвшин [хоршоо] (амарлингуй тайван), төвшин даруу [хоршоо] (зан ааш төлөв томоотой бөгөөд номхон дөлгөөн) - Бат Сономыг хэзээнээс сайн мэднэ. Харах царайнд хан гарди шиг атлаа төвшин даруу зантай ажил хөдөлмөрт гаргуун сайн, нутаг усныхандаа хүндтэй хүн. С.Эрдэнэ. Шар навчны халуун;
3. [шилжсэн] Энх тунх, тогтуун, аятай - Төр нь төвшин, ард нь амгалан байна. Б.Нямаа. Арандалынхан., дэлгэрэнгүй...
төвшин газар тэгш газар
төвшин талбай тэгш талбай
төвшин сэтгэл амгалан тайван сэтгэл
төвшин хүн төлөв томоотой хүн
төлөв төвшин төлөв томоотой
шударга төвшин ~ төвшин шударга

цэгц шулуун, үнэнч

дөлгөөн төвшин амарлингуй тайван
төвшин цаг энх тайван цаг
төвшин жаргах энх амгалан амьдрах
төвшин амгалан айх аюулгүй амар амгалан, аятай тогтуун
төвшин тогтнуун а. Зан ааш намуун зөөлөн, тогтуун; б. Сэтгэл санаа тайван, санаа зовох зүйлгүй
энх төвшин энх тунх, амар амгалан
төвшин жаргал амар амгалан, зовлон зүдүүргүй
тайван төвшин а. Айх аюулгүй амар амгалан, амар жимэр; б. Зан ааль тогтуун, намуун
төвшин өлзий энх тунх, амар амгалан
төвшин сайхан айх аюулгүй амар жимэр, аз жаргалтай, тайван тогтуун