үймээн шуугиан тарих
хүн амьтны амгалан тайван байдлыг алдагдуулж дэггүйтэх, сахилгагүйтэх