тарих амуугүй атлаа бялзуухайд идүүлэх амуутай
/ зүйр цэцэн үг /
тариа ногоогоо арчилдаггүй, арчаагүй залхуу гэсэн санаа