ихэд таргалах
маш их тарган болох, маш их бүдүүрэх