тарга өвс
/ ургамал /
дугтуй бүхий зөөлөн навчтай нарийн шургар баг цэцэгтэй олон наст өвс шогширго