тарга таван хоногт
/ зүйр цэцэн үг /
а. Малчин хүний зун, намрын ажил тавхан хоногт байхгүй болох тул чармайх; б. Тарга алдахад амархан гэх мэт санаа