тараг авхуулах
малыг махан ба өөхөн таргатай болгох