тарга авах
мал өвөлд өнтэй орох хүч чадалтай болох, таргалах