махан тарга
ногоонд бүрэн цадсан үеэс эхлэн хоёр хуримтлагдах тарга бөгөөд өөхөн таргын дэвсгэр болно