тангаргаа эвдвэл тамтаг болох салаа эвдвэл ёроолд унах
/ зүйр цэцэн үг /
тангаргаа зөрчвөл хүн чанараа алдах гэсэн санаа