тангараг тасрах
нэг нэгэнтэйгээ эвлэршгүйгээр муудалцах