цэргийн тангараг өргөх
цэрэг хүн эх орныхоо аюулгүй байдлыг амь насаа хайрлахгүй сахин хамгаалахаа амлах