ТАМС I

1. Чийрсэн дэвсгэр зэрэг юмны мөшгөөр хөвөө; тамс оёх (мөшгөөрлөх), давхар тамстай дэлгэрэнгүй... (давхар мөшгөөртэй чийрс өвсөөр сүлжиж хийсэн эдлэл);


2. Загасны дэгээний өөшний хэлхээ оосор: тамс уях (өөш уях), тамс хийх (өөшний хэлхээ оосор хийх);
3. Цалмын сур.

тамс оёх мөшгөөрлөх
давхар тамстай чийрс давхар мөшгөөртэй чийрс өвсөөр сүлжиж хийсэн эдлэл
тамс уях өөш уях
тамс хийх өөшний хэлхээ оосор хийх
Ижил үг:

ТАМС II